I menuen under "produkter" kan du finde mere information om vores produktion. 

Hovedeproduktionen i virksomheden er elektromotorer til bl.a. vindmølleindustrien, bomanlæg samt motorer til roterende ruder, men virksomheden producere også signalfigurer og tågehorn til det maritime marked.

Herunder kan du finde lidt mere information om de produkter vi fremstiller motorer til.

 


Roterende rude - SEAVIEW

Roterende ruder.

I slutningen af 1960'erne begyndte frmaet Ejener Weilbach at udvikle en roterende rude, som på det tidspunkt ikke er nogen ny opfindelse, men en forbedring og videre udvikling af et system som allerede er kendt. En roterende rude er en glasskive  som via en el-motor bliver drejet rundt med en høj hastighed, og når den rotere vil det vand som rammer skiven blive slynget af.  Den roterende rude er udviklet til bl.a. skibsfarten, og er meget effektiv ombord i mindre skibe, hvor der ofte bliver kastet store mængder vand op på ruderne i dårligt vejr. I modsætning til en almindelig vinduesvisker, som kan have sværet ved at holde ruderne fri for vand, vil den roterende glasskive hele tiden gøre det muligt at kigge ud, selv i meget dåligt vejr. Man bruger også den roterende rude til andre opgaver, bl.a. i snerydnings køretøjer og lokomotiver med mere. I dag ses de også anvendt i store bearbejdningscentre (CNC-maskiner), hvor man anvender store mængder kølvand og skærevæsker, som gør at det kan være svært at se hvad maskinen laver.

Da Ejner Weilbach og Iver C. Weilbach bliver lagt sammen til Iver C. Weilbach A/S, videreføre Iver C. Weilbach produktionen af de roterende ruder, og videre udvikler den i samarbejde med H. Knudsen og Sønner. Det blivet til 4 forskellige udgaver i 250 - 300 - 350 og 400 mm udsyn.

I 2007 overtager Nautisk Service ApS produktionen frem til 2014, hvor den bliver ovetaget af KREIPKE marine, som i dag står for produktionen af den roterende rude.

H. Knudsen og Sønner ApS fremstiller stadig motoren til disse ruder for KREIPKE marine.

 

Mere info på de 4 typer Seaview kan ses herunder:


Bommotor.

Bommotor.

Omkring 1954 indleder H. Knudsen og Sønner et samarbejde med Dansk Signal Industri (DSI), om udvikling og levering af motorener til de dengang nye bomdrev for jenbaneoverskæringer. Lige siden har H. Knudsen og Sønner på nær et par enkelte år, leveret disse motorer. Siden er disse bomanlæg ligeledes blevet anvendt på broanlæg samt til afspæring af kørselsveje ind og ud af lukkede områder.

Motorene er derfor blevet udviklet til mange forskellige spændinger f.eks. 24 og 36 Volt jævnstrøm som primært bruges ved jernbaneanlæg og 220/380 volt vekselstrøm som bruges i andre anlæg.

Selve motoren er ligeledes konstrueret så den er hurtig at af- og påmontere i drevet  og var tidligere udstyret med et stik, så en teknikker hurtigt kunne udskifte motoren som følge af fejl eller vedligehold.

 

I dag er det Bombardier Transportation som står for disse drev, samt salg af dem rundt omkring i verden.

 

 


Hydraulikmotorer til vindmølle industrien.

Motor for hydraulik pumpe.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk